»Pomembno se mi zdi, da smo kot vodilna politična sila prisotni na terenu, kjer iz prve roke izvemo za potrebe in želje ljudi. V občini Hrpelje Kozina so nam predstavili večje razvojno-investicijske pobude, kot so potreba po izgradnji obvoznice, doma za ostarele, vpadnice v OIC Hrpelje, vodovoda, kanalizacije, poudarili pa so tudi pomembnost izgradnje trase drugega tira, ki prečka ozemlje občine. Težko bo zadostiti vsem željam, pa vendar je pomembno, da se poslušamo in poskušamo skupaj najti rešitve,« je svoje misli sklenila Fajonova.

Delegacija SD je obiskala še visokotehnološko podjetje Kern d.o.o. in se seznanila z delovnimi procesi in načrti za prihodnost, nato pa je poslanka nadaljevala pot v Trst, kjer je bila ena od uvodnih govornic na forumu o Zahodnem Balkanu in njegovi vlogi v Evropski uniji.

Poslanka je v nagovoru poudarila: »Trenutno je politika širitve zastavljena zelo tehnično in tehnokratsko. Vsi bi si morali prizadevati  - in pri tem še posebej apeliram na predstavnike civilne družbe -, da bo proces v naslednji sestavi Evropske komisije bolj političen in življenjski. Ambicija, da se širitev Evropske unije na Balkan ohrani visoko na politični agendi, je pomembna za stabilnost v regiji in perspektivo mladih.«