Pandemija, izolacija, gospodarska in socialna kriza – vse to je v preteklem letu hudo prizadelo človeštvo in pustilo dolgotrajne posledice v naši družbi. A še posebej je prizadelo ženske. 

Samo v prvem valu pandemije je predvsem v maloprodaji, nastanitvenem sektorju, oskrbi na domu in tekstilni industriji, v EU delo izgubilo 2.2 milijona žensk. S primoranim delom od doma se je močno povečal pritisk na ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem žensk. Ravno zaradi porušenega ravnovesja in šolanja otrok od doma, je mnogo žensk utrpelo neplačano delo, ali celo izgubo zaposlitve. Omenjeni fenomen preživljanja časa pretežno doma, za štirimi stenami, je na žalost na veliko ženskah pustilo tudi psihične in fizične posledice. Raziskave kažejo na zastrašujoč porast nasilja v družini in klicev na pomoč. Društvo SOS telefon v Sloveniji je v enem izmed intervjujev v začetku letošnjega leta opozorilo na okoli 13-odstotno povečanje podanih kazenskih ovadb za nasilje v družini, in kar za 33 odstotkov več umorov med pandemijo v primerjavi z letom prej. Vse to priča o potrebi po intenzivnejši aktivaciji za zaščito in opolnomočenje žensk. 

Navkljub vrsti nujno potrebnih opozoril, pa je vedno mogoče najti razloge za slavje. Socialni demokrati smo se letos aktivno vključili v projekt Društva 8. marec in pomagali pri zbiranju podpisov za vložitev predloga zakona, ki se zavzema za spremembo definicije kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasila po modelu JA POMENI JA. Da bo kot kaznivo dejanje opredeljeno vsako spolno ravnanje brez nedvomnega soglasja. In uspelo nam je.

Prav tako smo Socialni demokrati v preteklem letu prvič v zgodovini stranke izvolili žensko predsednico. Prizadevamo si tudi, da uravnotežimo vse organe in politična telesa in zagotovimo enakopravno zastopanost med spoloma na vseh ravneh.

Čas je, da po pandemiji kot družba zgradimo novo realnost, v kateri bodo vse več ženskam dosegljivi vodstveni položaji. Čas je, da končno v celoti izkoristimo moč ženskega vodstva za uresničitev bolj enakovredne, bolj enakovredne, bolj vključujoče in bolj trajnostne prihodnosti. Za vse. 

Živele ženske!