»Informacijo smo preverili tako na Evropski komisiji kot pri poročevalcu Evropskega parlamenta Jörgu Leichtfriedu. Glede na odgovore in dokumente, ki so nam jih posredovali, lahko z gotovostjo potrdim, da informacije, ki so bile podane v oddaji, niso točne in v veliki meri zavajajo javnost. Poročevalec Leichtfried je informacijo in nadaljnja ugibanja ocenil kot nesmiselne.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta, ki jo novinarka navaja v oddaji, se ne navezuje – kot je bilo prikazano v prispevku - na Uredbo o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu iz leta 2008, pač pa na Uredbo o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 z dne 5. oktober 2012.

Omenjen predpis v pododdelku J res ureja pravila glede operacij helikopterske nujne medicinske pomoči, vendar v nobenem delu ne prepoveduje uporabe vojaških/policijskih helikopterjev, temveč med drugim ureja zgolj zahteve glede zmogljivosti helikopterjev, ki se lahko uporabljajo za operacije helikopterske nujne pomoči.

Glede na Uredbo je ključno, da morajo imeti helikopterji, ki opravljajo tovrstne operacije, ustrezno dovoljenje pristojnega organa in da morajo ustrezati danim zahtevam glede zmogljivosti, da se zagotovi ustrezna varnost. V večini primerov se tipi zmogljivosti 1 in 2 lahko uporabljajo za operacije helikopterske nujne pomoči, s katerimi pa razpolagata tako slovenska vojska kot policija.

Skrb, da bi oktobra ostali brez helikopterske nujne medicinske pomoči s strani slovenske vojske in/ali policije, je torej odveč.«

Besedilo omenjene Uredbe je na voljo na povezavi http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:296:0001:0148:SL:PDF