Spoštovane državljanke  in državljani!
Leto se izteka. Vsakemu od nas je prineslo kakšen uresničen cilj, pa tudi neuresničeno željo, slabše in boljše trenutke.
Zame je bilo leto kljub stresu uspešno. Predvsem zato, ker ste mi zaupali še en mandat. Kot že poprej sem ga začela z veliko volje in elana in s prepričanjem, da delo za pravi namen daje rezultate.  
V teh prazničnih dnevih smo preko medijev deležni številnih letnih pregledov, analiz dogodkov in stanja. Večina se jih suče okrog neuspehov, slabega socialnega stanja, nepravilnosti  v javnih sistemih,  neodgovornosti v politiki, koruptivnosti podjetnikov in podobno.
Seveda ne želim zanikati, da je leto minevalo tudi s temi pojavi. Si pa želim, da bi vsi ti pregledi in analize pa tudi pogovori med ljudmi vključevali tudi veliko več  pozitivnih stvari. Čeprav smo jih pozabili, spregledali  ali namenoma zanemarili, so se zgodile, se dogajajo in imajo na nas pomemben vpliv.
Navdušujejo nas naši športniki z izjemnimi rezultati v številnih disciplinah. Predstavljajo se nam perspektivni podjetniki  in inovatorji z vrhunskimi izdelki in idejami, ki so prodrli že tudi v svet. Naši študenti in dijaki dosegajo odmevne uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih iz znanja. Spoznavam številne državljane različnih poklicev in starosti, ki svoj čas namenjajo razvoju turističnih, gospodarskih, socialnih možnosti razvoja Slovenije. Sestajam se z veliko aktivisti, ki so pripravljeni svoje znanje in sposobnosti vlagati v delo z mladimi ali starejšimi, z  ljudmi, ki so aktivni in zelo uspešni  v lokalnem okolju in ki so se sposobni povezovati tudi čez meje.
Poudariti želim, da je govoriti o pozitivnem, o dobrem, o uspešnem pravzaprav edina in najboljša motivacija za premike, zgled za dejanja. Tega nam Slovencem močno primanjkuje. Ni res, da ni priložnosti. Ni res, da je vse slabo. Res pa je, da ne gre brez truda in vztrajnosti in da je vse videti veliko slabše, če gledamo skozi črna očala.
Izbrskajmo v sebi nekaj prvinskega veselja, otroškosti. Razveselimo se uspeha soseda, prijatelja. Spregovorimo o lepem. Dotikajmo se ljudi. Dajmo si priložnost.
Izbrskajmo optimizem v sebi. Naj nam v novem letu prinese drznost, pogum, moč.  
Tople praznike vam želim – in srečno.    
 
Tanja Fajon, december 2014