Direktiva o enotnem dovoljenju dopolnjuje druge ukrepe na področju zakonitega priseljevanja, ki je seveda nujna posledica potreb trga dela v EU. Poročevalka Véronique Mathieu (EPP) je po glasovanju dejala: "To je prvo poročilo o zakonitem priseljevanju, ki se sprejema s postopkom soodločanja. Direktiva je prvi korak k skupni evropski ekonomski migracijski politiki. Omogočila bo učinkovitejše ukrepanje proti nezakonitemu priseljevanju, ki ga izkoriščajo mafijske mreže, in pomagala izpolnjevati potrebe po delovni sili, s katerimi se bo Evropa soočala v prihodnjih letih. Poleg tega direktiva priznava, da morajo imeti vse osebe, ki v Evropi delajo zakonito, enake pravice kot evropski delavci. Zato bo direktiva pripomogla tudi k boju proti nepošteni konkurenci za evropske delavce."

Države članice bodo imele za odločitev o zahtevi za enotno dovoljenje na voljo štiri mesece, nova pravila pa ne vplivajo na pravico države, da odloča o številu tujih delavcev, ki jim bo ali ne bo izdala delovnih dovoljenj.