Prepričana sem, da bodo delovali v dobrobit ljudi in našega planeta in pustili pozitiven pečat na svojih področjih, ki so ključna za prihodnost: zagotavljanje socialne države in pravične družbe, krepitve demokracije, ciljev trajnostnega razvoja, socialnih, enakosti med spoloma, novega dogovora o migracijah, sklada za pravičnost. Velik prijatelj Slovenije, socialdemokrat Frans Timmermans in prvi podpredsednik EK, prevzema v skrbi za vse generacije in planet najpomembnejšo nalogo - boj proti podnebnim spremembam in pravičen prehod v brezogljično družbo.

Socialni demokrati smo v kampanjo za volitve v Evropski parlament stopili z iskreno željo po spremembah političnega, gospodarskega in družbenega stanja naše celine. Borili smo se za napredno levo - levo - zeleno zavezništvo, za preobrat k razvoju, solidarnosti, boju proti neenakosti, za postavitev varovanja okolja v središče vseh politik Unije. 

V novo obdobje z novo Evropsko komisijo stopam odločena, da si bom tudi vnaprej prizadevala z uresničevanjem obljub in zavez, ki sem jih dala ljudem v evropski kampanji. Med drugim si bom prizadevala za evropski standard minimalnega dohodka, prepoved uvoza blaga, izdelanega z otroškim delom, vladavino prava, demokracijo in svobodo medijev, širitev Unije na Zahodni Balkan, predvsem pa za dostojanstvo vseh Evropejk in Evropejcev.

Novi komisiji želim vse dobro. Dokler bo zagovarjala ukrepe za varno okolje, solidarnost in razvoj, bo uživala mojo podporo.