Evropski poslanci bodo Barrosa in predsednika Sveta Van Rompuya spet pozvali, naj bosta še ostrejša pri uveljavljanju odgovornosti in preglednosti politike gospodarskega upravljanja.
Velik del plenarnega zasedanja bo posvečen gospodarstvu. Parlament bo v torek odločal o poročilu, s katerim naj bi prodaja na kratko in zamenjava kreditnega tveganja postala precej težja. Zakonodaja je odziv na finančno krizo, poslanci pa so v predlog vnesli tudi prepoved nakupa instrumenta zamenjav kreditnega tveganja, če kupec ni že lastnik državnih obveznic.
Ustno vprašanje komisiji in svetu o romski problematiki v EU
Komisija je predstavila širok spekter ukrepov, ki jih morajo sprejeti države članice, da bi zagotovile boljšo integracijo Romov. Rok za predstavitev posodobljenih okvirjev nacionalnih strategij vključevanja Romov za države članice je december 2011. Čeprav je Komisija dala jasne smernice v zvezi z integracijo Romov, je napredek slab, v nekaterih državah članicah so se razmere v zadnjem letu še drastično poslabšale.
Prihodnost kohezijske in kmetijske politike
V torek bodo poslanci postavljali vprašanja komisarjema Johannesu Hahnu in Dacianu Cioloşu o tem, kako po letu 2014 poenostaviti evropsko kohezijsko in kmetijsko politico ter ju hkrati narediti konkurenčnejši in bolj usmerjeni v rast ter ustvarjanje delovnih mest.
Poslanci za trdno stališče EU na podnebnem vrhu Združenih narodov
Evropa bi si morala še naprej prizadevati za izvajanje kjotskega protokola in za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida tudi po letu 2012, poudarja osnutek resolucije, o katerem bo Parlament glasoval v sredo, dva tedna pred vrhom ZN o podnebju v Durbanu v Južni Afriki. Zmanjšanje emisij za več kot predvidenih 20 odstotkov po letu 2020 bi pomenilo tudi spodbudo gospodarstvu EU.
Podelitev filmske nagrade LUX
Predsednik Jerzy Buzek bo v sredo opoldne na slovesnosti v plenarni dvorani v Strasbourgu podelil filmsko nagrado LUX za leto 2011.