"Evropska komisija z novo varnostno strategijo ne predstavlja inovativnih in ambicioznih ukrepov v boju proti terorizmu. Nasprotno, zbuja skrb, da varnost in nove varnostne ukrepe postavlja pred zaščito vladavine prava in temeljnih pravic," je po predstavitvi plenumu povedala evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD).
 
"V boju proti terorizmu so varnostni ukrepi seveda  pomembni in strinjam se, da potrebujemo koordinirani in celovit odgovor na evropski ravni. A v osrčju varnostne strategije mora biti zaščita človekovih pravic. Zato  vztrajam pri tem, da bolje izkoristimo že obstoječe varnostne politike in ne  uvajamo takšnih varnostnih ukrepov, ki bi močno posegli v zasebnost državljanov, kot so denimo PNR, pametne meje.
 
Prepričana sem, da sta v boju proti terorizmu naši najmočnejši orožji  osveščenost in izobraževanje, predvsem mladih.  Kajti mladi so dovzetnejši za radikalne ideje, še posebej, ko menijo, da niso del naše družbe, da nimajo nobene odgovornosti in zato ne morejo ničesar izgubiti.  V strategiji, ki jo je razgrnila komisija, tako pogrešam socialni vidik, pomen družine, šole, vrstnikov, ti so prvi, ki zaznajo prve simptome radikalizacije, in takrat so možnosti, da se proces ustavi, se dobre.
 
Zato moramo v boju proti radikalizaciji in terorizmu večji poudarek nameniti vprašanjem neenakosti,  socialne izključenosti, revščine, brezposelnosti, in to tako v Evropi kot v odnosu s tretjimi državami," je poudarila poslanka.
 
Tanja Fajon je pozvala Komisijo, naj analizira fenomen evropskih tujih borcev in izdela strategijo za vračanje mladih, ki želijo zapustiti Islamsko državo v Iraku in Siriji, pa tudi, da na agendo uvrsti vprašanje uvedbe dovoljenja staršev za potovanje mladoletnih otrok v tujino.
 
Posnetek razprave si je moč ogledati tukaj.