Nova pravila bodo omogočila izvajanje evropskih projektov s področja migracij, azila in policijskega sodelovanja v okviru novega finančnega programa 2014-2020. "Prvič smo sprejeli uredbo, ki določa horizontalna pravila za več skladov hkrati, a se moramo zavedati, da bo višina sredstev, ki bodo na voljo za omenjene sklade, neposredno odvisna od prihodnjih pogajanj o novem večletnem finančnem okviru," je po glasovanju dejala evropska poslanka in poročevalka v senci Tanja Fajon.

"Žal zadnja izhodišča za pogajanja o večletnem finančnem programu za področje azila in migracij niso vzpodbudna, saj zmanjšujejo sredstva, namenjena področju varnosti in državljanov za 2,1 milijarde evrov," je pogajanja, ki imajo neposreden vpliv na izvajanje prihodnjih skladov za migracije in azil komentirala Tanja Fajon.   

Namen tako imenovane horizontalne uredbe je poenostaviti pravila za črpanje sredstev iz več skladov za institucije in organizacije, ki v posameznih državah članicah izvajajo tovrstne projekte. "Izjemno vesela sem, da so kolegi danes na glasovanju podprli tudi dopolnilo, ki zagotavlja sodelovanje in udeležbo pri oblikovanju, vzpostavljanju in izvajanju nacionalnih programov tudi civilno-družbenim organizacijam. V tovrstnih programih se prepogosto dogaja, da se nacionalna pravila, cilji in prioritete postavljajo brez sodelovanja tistih pomembnih sogovornikov iz civilne družbe, ki imajo pogosto največ izkušenj z delom na terenu," je eno od lastnih dopolnil opisala evropska poslanka.  

Kot odziv na nedavna poročila evropskega računskega sodišča in kritike v javnosti o nepravilni porabi evropskih sredstev so v novi horizontalni uredbi številne varovalke, ki naj bi zagotovile bolj transparentno črpanje sredstev ter preprečevale finančne goljufije. "Uredba daje pooblastila tako Evropski komisiji, Evropskemu računskemu sodišču kot Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF), da opravijo finančno revizijo in izvajajo nadzor porabe na terenu v državah članicah. Glede na nova pravila se bo nadzor nad porabo sredstev izvajal tudi na podlagi nenapovedani pregledov Evropske komisije in OLAFA," je nove varovalke komentirala Tanja Fajon.