"Kot sem v preteklosti že pojasnila, sprememba direktive o strelnem orožju ni neposredno povezana s terorističnimi napadi. Gre za odpravljanje pravnih praznin sedaj veljavne zakonodaje in predvsem za harmonizacijo pravil med državami članicami. Teroristični napadi pa so obravnavo te zakonodaje le pospešili.
Poudarjam, da predlogi ne odgovarjajo na vprašanja o nezakoniti trgovini z orožjem (o čemer pa bo Komisija gotovo še veliko razpravljala), temveč se nanašajo na zakonito pridobljeno orožje. Namen direktive ni prepoved uporabe strelnega orožja lovcem in športnim strelcem, temveč omejitev določenih vrst orožja. Tako lovci in športni strelci se bodo lahko še naprej ukvarjali s svojo dejavnostjo.
V tem trenutku še vedno ne morem ocenjevati sprememb direktive, saj končno besedilo še ni bilo sprejeto in predstavljeno in ga matični odbor Evropskega parlamenta ni obravnaval. V trialogu, torej pogajanjih med Svetom, Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ki potekajo, nisem udeležena in nanje nimam vpliva. Šele po koncu pogajanj in sprejetju v matičnem odboru Evropskega parlamenta bo sprememba zakonodaje obravnavana na plenarnem zasedanju, kjer bo potekalo tudi glasovanje."

Dodatne informacije: 

Raziskava učinkov orožja iz 2015- Flamski mirovni inštitut

Poročanje EU Observerja o trialogu

Povečana aktivnost lobijev strelnega orožja- Politico

Prejšnja objava na naši spletni strani

FOTO: Primorske novice/STA