Opozorjena sem bila na malverzacije pri upravljanju z evropskimi sredstvi, ki so se dogajale pri prestrukturiranju sladkorne tovarne Ormož, in o katerih sta bila s pismom Terezije Štefančič, datiranim 30.8.2011, obveščena tako Evropska komisija kot tudi OLAF.
1. Kaj je naredila EK ob opozorilih na nezakonitosti pri izvajanju Uredbe 320/2006 in oškodovanju kmetovalcev, delavcev in sredstev proračuna EU ob prestrukturiranju Tovarne sladkorja v Ormožu  (TSO)?
2. Ali je EK ob prijavi goljufije sredstev EU in oškodovanja države članice Slovenije, ki ji je bila poslana, prijavo posredovala ustreznim organom? Kaj je storila Komisija glede goljufije oz. namernega  oškodovanja evropskih sredstev, države in tovarne s strani uprave TSO in likvidacijskega upravitelja? Iz prijave je namreč razvidno, da so dela, ki so bila plačana iz sredstev proračuna EU, izvajali in nadzirali eni in isti ljudje. Likvidacijski upravitelj TSO Jurij Dogša je bil lastnik predalčnega podjetja Nukleus Limited v Londonu, ki je bilo lastnik Poslovnih integracij d.o.o. v Mariboru, to podjetje pa je izvajalo  večino del pri razgradnji TSO.
3. Zakaj EK ni upoštevala navedenih dejstev iz prijave o nepravilnostih z dne 30.08.2011 pri vložitvi tožbe proti državi članici Sloveniji, saj je tudi sama  -z opustitvijo dolžnega ravnanja pri potrjevanju sprememb  prestrukturiranja TSO -  povzročila, da se je na (željo lastnikov iz Nizozemske)  v državi članici Sloveniji spremenil že odobreni program prestrukturiranja TSO. Zaradi tega grozi Sloveniji plačilo 8,9 mio. evrov odškodnine.