Evropska unija je največja donatorica v tem delu sveta in obe strani se strinjata, da je sodelovanje v času velikih globalnih izzivov treba okrepiti. V nekaj mesecih bo potekel t. i. “Cotonou” sporazum, ki je temelj partnerskega sodelovanja med državami. “Doseči želimo nov dogovor, ki bo prispeval k trajnostnemu razvoju v vseh AKP državah. Jasno postaja, da se moramo spopasti s podnebnimi spremembami, zagotoviti podnebno nevtralnost in pravičnost po vsem svetu. Izziv za vse je tudi hitro naraščajoča neenakost. Če te ne bomo uspeli zaustaviti, bo postala resna grožnja demokraciji in miru,” opozarja Tanja Fajon.

Parlamentarna skupščina je veliko pozornosti namenila tudi vprašanjem prihodnosti mladih, opolnomočenju žensk, svobodi medijev in izzivom, ki jih prinašajo socialni mediji, kot tudi migracijam in  varnostnim grožnjam.

Evropska unija ostaja prva partnerica miru in stabilnosti AKP državam. Varnostne grožnje so globalne in partnerski sporazum je odličen okvir za naslavljanje terorističnih groženj, kibernetskega kriminala. Govorili smo tudi o izzivih migracij in se strinjali, da nam mora biti v srcu zaščita ljudi. EU Sklad za Afriko je zbral že več kot 4 milijarde in pol evrov pomoči. Imamo tudi okvir za partnersko sodelovanje z afriškimi državami,” je povedala poslanka.

Tanja Fajon je v Kigaliju med drugim obiskala tudi Ženski center Nyamirambo, kjer deluje lokalna nevladna organizacija, ki je nastala s pomočjo Mirovnega inštituta leta 2007. S skupino žensk prav te dni izvajajo sedmi projekt, ki ga financira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve z naslovom Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi. “Ponosna sem, da ima v Ruandi, ki prav letos beleži 25 let od grozljivega genocida, tudi Slovenija zgodbo o uspehu. S tečaji ročnih del in šivanja, ekonomskega opolnomočenja deprivilegarnih skupin ženk, osveščanja žensk in deklet o spolnem in reproduktivnem zdravju ter človekovih pravicah je Mirovni inštitut v zadnjih letih pomembno pomagal k razvoju lokalne skupnosti v Kigaliju,” je poudarila Fajon.

39. parlamentarna skupšina EU – AKP držav bo junija 2020 potekala v Evropski uniji, najverjetneje v takrat predsedujoči državi EU Hrvaški.