Namen okrogle mize je bil spodbuditi razpravo o umeščenosti Slovenije v sredozemski prostor.

Poslanka je poudarila, da Slovenija nedvomno je sredozemska država, da pa ima pogosto nejasne cilje. "Glede na našo strateško lego je nujno, da začrtamo tudi svojo strateško vlogo. Svojo sredozemsko identiteto na mednarodnem parketu premalo izkoriščamo. Bolj poudarjamo evropsko, mednarodno, bilateralno sodelovanje, pozabljamo pa na sredozemsko. Pa bi slednje bilo potrebno, pa ne le kulturno, marveč tudi gospodarsko in politično, v zadnjem času tudi v luči težav z begunci. Bistveno se mi zdi izobraževanje in izmenjava dobrih praks, od česar bopdo imeli korist tudi državljano,  je poudarila poslanka. Tudi sicer so se razpravljalci strinjali, da je poleg romantične vizije za sredozemsko povezovanje nujna tudi resna vizija.

Dogodek se je zaključil na kongresnem trgu z odprtjem razstave Dan v Sredozemlju.