"Metode, s katerimi se v nekaterih državah članicah spodbuja izogibanje plačevanju davkov, so več kot očitno nelegitimne in bodo v prihodnosti morale postati nezakonite. Nepoštene davčne prakse imajo neposreden negativen vpliv na druge države članice in vse davkoplačevalce. Stanje bomo ocenili z zaslišanjem ključnih akterjev in s pregledovanjem dokumentov, na katere se javnost še ni osredotočila. Z razjasnitvijo obstoječih davčnih praks v Evropi bomo pripravili teren za vse potrebne nadaljnje ukrepe.

Pregledati moramo tudi vlogo mednarodnih svetovalnih agencij in oceniti, ali so na kakršen koli način sodelovale ali morda še sodelujejo pri svetovanju Evropski komisiji in državam članicam glede izboljšav davčnega sistema in razvoja sistemov izogibanja plačilom davkom za podjetja. Tak trikotniški sistem je namreč popolnoma nesprejemljiv.«

Delo odbora bo vključeno tudi v poročilo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (poročevalka Annelise Dodds, S&D), ki bo zagotovilo celovit sveženj ukrepov za davčno pravičnost v Evropi. 

"Za socialiste in demokrate je jasno: v Evropi ni prostora za sistemsko, državno dovoljeno  neplačevanje davkov na račun poštenih evropskih davkoplačevalcev. Temu moramo  narediti konec!« je poudarila Fajonova.

Mandat posebnega odbora za davčne odločbe (polno ime: Odbor za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom - TAXE) se izteče po šestih mesecih, z možnostjo podaljšanja. Naslednje zasedanja odbora bo konec marca in ga lahko spremljate preko spletne strani Evropskega parlamenta.