Na prireditvi, na kateri so nastopili tudi pevski ansambel starejših občanov in gledališka sekcija mladih, je poslanka s perspektive ženske v politiki podala svoje stališče glede obeleževanja mednarodnega dneva žensk. Ozirajoč se na zgodovinske dogodke, ki so pripeljali do praznovanja osmega marca, je ženskam zaželela še več poguma v vsakodnevnem opravljanju številnih vlog. V zvezi z aktualnim dogajanjem je poudarila pomen strpnosti, razumevanja in solidarnosti Slovencev pri spopadanju z izzivi migrantske in begunske krize.

Pred kulturno prireditvijo se je Tanja Fajon sestala z županom Oplotnice Matjažem Orterjem, nekaterimi člani Socialnih demokratov in članicami Ženskega foruma Oplotnice. Ob toplem sprejemu so Oplotničani predstavili svojo občino. Poudarili so zdravo okolje, v katerem živijo, odlične kmetijske izdelke pa tudi graščino in kulturni dom, oboje prenovljeno z evropskimi sredstvi. Za poslanko, ki je orisala trenutno politično situacijo doma in v Evropski uniji, so imeli številna vprašanja: od trgovinskega sporazuma med EU in ZDA, peticije za vpis pravice do vode v Ustavo RS do najbolj perečega vprašanja ta hip, ki deli slovensko javnost in družbo: migrantske in begunske krize.