V luči novih informacij, ki s pomočjo raziskovalnih novinarjev, nevladnih in nadvladanih organizacij in nenazadnje tudi podatkov Eurocontrola dnevno razkrivajo različne vidike vpletenost držav članic EU v program izrednih izročitev CIA, je bil namen tako imenovanega samoiniciativnega poročila Evropskega parlamenta ponovno pozvati države članice EU k resnim sodnim preiskavam vpletenosti v program. Poročilo tudi poziva vse države članice EU k sprejemu politične odgovornosti.

"Od prve preiskave Evropskega parlamenta leta 2007 do danes še nobena država članica ni izvedla ustrezne in poglobljene preiskave domnevnih kršitev človekovih pravic na svojem ozemlju," je izglasovano poročilo komentirala poročevalka v senci Tanja Fajon. Poslanci v poročilu države članice pozivajo, naj prekinejo z ustaljeno prakso sklicevanja na državno tajnost in nacionalno varnost pri preiskovanju kršitev človekovih pravic.   

"Informacije in podatki, ki smo jih pridobivali in obravnavali v času priprave poročila, številna zaslišanja strokovnjakov za človekove pravice, pravnih zastopnikov žrtev in žrtev samih, predstavljajo jasen indic, da so bile vse države članice EU posredno ali neposredno vpletene v skrivni program obveščevalne agencije CIA. Tokrat nismo zgolj preiskovali dejstev, ali so države članice gostile nezakonite ujetnike, gostile tako imenovane črne lokacije in dovoljevale pristanke letal z nezakonitimi ujetniki, temveč smo ugotavljali tudi, ali je mogoče državam članicam pripisati posredno in kolektivno odgovornost. Odgovor je jasen! Države članice EU, ki so hkrati tudi članice zveze NATO, so bile seznanjene z delovanjem programa, v okviru katerega je prišlo do ene najhujših in največjih kršitev človekovih pravic na območju Evrope v mirnem času," je dejala  Tanja Fajon.  

Kočno poročilo poziva Evropsko komisijo, da premisli in predloži osnutek ukrepov, s katerimi bi zagotovili boljše in stalno sodelovanje med Evropskim parlamentom in odbori za nadzor nad obveščevalnimi službami pri nacionalnih parlamentih držav članic EU. "Dejavnosti in sodelovanje nacionalnih obveščevalnih služb v tovrstnih primerih presegajo ozke okvire posameznih držav članic in organov, pristojnih za nadzor nad njihovim delovanjem, zato smo v odboru LIBE mnenja, da je treba zagotoviti tesnejše sodelovanje tako med posameznimi nacionalnimi odbori za nadzor nad obveščevalnimi službami kot z Evropskim parlamentom," je eno od lastnih dopolnil k poročilu komentirala Tanja Fajon.       

"Primer programa CIA na evropskih tleh moramo sprejeti kot lekcijo, da v EU potrebujemo usklajen, učinkovit in temeljit demokratičen nadzor pri vprašanjih čezmejnega ravnanja držav članic. Na evropskih tleh tovrstnih dogodkov ne smemo nikoli več dopustiti," je še poudarila Fajonova.