"A mir ni samoumeven. Negovanje vrednot, na katerih je utemeljena moderna evropska skupnost, je lahko stvar politike, a še veliko bolj je to stvar morale in obnašanja slehernega od nas v našem vsakodnevnem življenju. Zgodovinski spomin moramo ohranjati kot varovalko pred ponovitvijo črne zgodovine, a nikakor kot orodje za razprtije in delitve. Prav je, da se srečujemo na Cerju, a nujno je tudi, da ob različnih vsakodnevnih priložnostih opozarjamo na solidarnost, sožitje in strpnost. Ker je mir veliko več kot samo odsotnost vojne", je poudarila v svojem govoru, ki ga obljavljamo tukaj.

Na Cerju se se ob pomniku braniteljem slovenske zemlje, ki ima velik simboličen pomen, v velikem številu zbrali podporniki miru, predstavniki oblasti, politiki in seveda in člani KODVOS - Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij v Sloveniji, ki je zborovanje organizirala.  

Kot vako leto so med bogatim kulturnim programom prebrali tudi poslanico miru, ki jo je zapisal generalni sekretar OZN Antonio Guterres.