Poročilo je samoiniciativno in nezavezujoče in nima pravnih posledic na politike spolnega in reproduktivnega zdravja držav članic. Kljub temu pa bi lahko bilo  pomembna referenčna točka na nacionalnih, regionalnih in globalni ravni, saj prihaja v času, ko se mednarodna skupnost zavzeto pogaja o globalnih politikah za razvoj in enakost spolov za prihodnje generacije.

A žal ne bo, saj so skrajno konservativne, a izjemno dobro organizirane organizacije s svojimi dezinformacijskimi kampanjami dosegle, da so poslanci Evropskega parlamenta poročilo zavrnili oz. sprejeli (čeprav z majhno večino) alternativo resolucijo konservativnih sil, ki poudarja pristojnost držav članic, ko gre za politike urejanja družine in zdravja. Kot ženska in kot poslanka javno izražam svojo zaskrbljenost, da smo v Evropi, ki želi v svetu dajati zgled ravni človekovih pravic in ki se že desetletja trudi za enakopravnost med spoloma, zdravje in dostojanstvo svojih državljanov, ponovno naredili velik korak nazaj. In to na svetovni dan človekovih pravic.

Več preberite v blogu!