Zanimivi sogovorniki iz gospodarstva, izobraževalnega sistema, evropskih institucij in številčna aktivna mlada publika so ustvarili zelo živahno razpravo.

Predstavljeni so bili ukrepi, ki jih za mlade pripravlja EU. Tanja Fajon je poudarila, da raziskave potrjujejo dobro uspešnost programa Jamstvo za mlade in drugih, da pa je v nacionalni zakonodaji še veliko možnosti za izboljšave. Gosti so poudarili, da v današnjem digitalnem svetu ni več izgovorov, da mladi ljudje ne bi mogli najti in tudi koristno uporabiti informacij. Znanje ne pozna meja. Menili pa so, da formalna izobrazba in pridobivanje točk niso edina in ne nujno prava merila tako ne pri zaposlovanju kot tudi ne pri vpisovanju na višje stopnje izobraževanja.  Strinjali so se, da se Sloveniji sooča s številnimi pomanjkljivostmi in da nam tako na zakonodajnem kot na izvedbenem področju manjka fleksibilnosti. Poslanka Tanja Fajon je opozorila, da pri zaposlovanju mladih vse bolj prihaja v ospredje njihova samoiniciativnost, kreativnost, in da za zaposlitev ni dovolj le življenjepis, četudi impresiven.