Pobudo je uspelo uresničiti njenemu nekdanjemu poslanskemu kolegu, komisarju za delo Nicholasu Schmidtu, na kar je poslanka še posebej ponosna.

»Gre za zgodovinski mejnik. Evropska komisija je z današnjim predlogom postavila temelje za uresničitev socialnodemokratske zahteve, da mora vsak posameznik imeti možnost s svojim poštenim delom preživeti sebe in svojo družino,« je povedala Tanja Fajon.
V naslednjem koraku bo bistvenega pomena določitev ključa, po katerem se bo odločalo o višini dostojne (minimalne) plače, saj so razlike v BDP na prebivalca po kupni moči med državami in na regionalni ravni velike. »V vsakem primeru bi morala biti minimalna plača nad višino praga revščine regije oziroma države zaposlitve,« je poudarila poslanka.

Evropska komisija bo v naslednjem koraku morala predlagati evropski model za določitev ustrezne ravni minimalnega dohodka. S tem bi med drugim pripomogli tudi k zmanjšanju razlik med spoloma, saj več žensk kot moških dobiva minimalno plačo, in poskrbeli, da ne bodo ogrožene kolektivne pogodbe in druge ureditve, kot tudi ne višji standardi.

Pomembno je, da delavci dobijo več gotovosti glede kolektivno dogovorjene plače, pravic do odškodnine in da so sprejeti ukrepi proti propadu sindikatov. Z malimi koraki, do boljšega jutri za vse.

 

FOTO: cekin.si