"Spoštovani komisar,

Zelo pozorno sem vas poslušala in strinjam se z vami, da je nujno okrepiti varnost na zunanjih mejah Evropske unije. Še posebej, ker prihajam iz Slovenije, države, ki je v zadnjih tednih močno obremenjena s prehodom na tisoče beguncev in je sama na robu zmogljivosti. Ob oktobra obljubljenih 400 policistov, ki naj bi jih naši državi namenila Unija, jih je doslej prispela le slaba polovica. To govorim, ker me skrbi, kako bo v resnici na novo predlagana agencija sploh uspela, če je že zdaj naletel na odpor vrste držav?

Strinjam se z vami, da je nujno zagotoviti skupen evropski mejni nadzor, vendar moram izpostaviti nekaj skrbi. Prvič, vprašanje nacionalne suverenosti. Kaj lahko pričakujemo v primeru hitrega posredovanja na novo vzpostavljenih evropskih mejnih organov, če posamezna država za to ne bo zaprosila oziroma v to ne bo privolila? Nov evropski sistem bo očitno do neke mere nadomestil Frontex, ki ni imel zadostnih pristojnosti in kapacitet, da bi pomagal pri ublažitvi kaosa na zunanjih mejah Unije, a dodatno vprašanje je, kdo bo zagotovil finančna sredstva in ali so ta na voljo? Nujno je tudi, da predlog vključuje ustrezen parlamentarni nadzor agencije, kot tudi mehanizem, ki bo zagotavljal skladnost delovanja skupnih mejnih organov z varovanjem podatkov in s temeljnimi pravicami. Posebej pravico do pritožbe posameznika.

Še enkrat poudarjam. Strinjam se, da je pravi odziv na razmere evropski. Tudi in posebej na zunanjih mejah. V zadnjih tednih je vrsta evropskih držav začasno uvedla mejni nadzor. Če bo ta obstal, je upravičen strah, da bo Schengenski sistem razpadel. Zato podpiram Evropsko komisijo v vseh naporih, da ustavi spodkopavanje temeljev svobode gibanja. In vas pred vrhom EU ta teden pozivam, da nadaljujete z vrsto ukrepov, predvsem pa s pritiskom na evropske vlade, da te izvajajo."

 

Vir fotografije: ilmanifesto.info