"Nemogoče pa je prešteti tiste novinarje, ki so žrtve cenzure, šikaniranja, pritiskov, odpustov, ki so zaprti, mučeni, ker želijo dobro opravljati svoje delo. Teh novinarjev je v svetu vse več, ker je pritisk kapitalskih lastnikov, interesnih združenj in politikov nanje vse večji.

Ne glede na stran, od koder pritiski prihajajo, in ne glede na državo, kjer se dogajajo, jih je treba ostro obsoditi, jih raziskati in kaznovati kršitelje. Dolžnost naših vlad, tudi slovenske, je, da ustvarja razmere, v katerih imajo novinarji odprta vrata pri posredovanju informacij. Dolžnost novinarjev pa je, da poročajo nepristransko in brez lažnih novic. Samo tako lahko računamo na dobro obveščeno in osveščeno javnost," je poudarila poslanka.   

V zadnjem desetletju je med opravljanjem svojega dela po svetu umrlo skoraj 1000 novinarjev in samo približno desetina teh primerov je bila raziskana. Za novinarjem najnevarnejša območja sicer veljajo arabske dežele in Latinska Amerika.