Demokracija niso samo demokratična načela, vladavina prava, svoboda medijev, boj proti diskriminaciji, spoštovanje integritete in človekovega dostojanstva. Demokracija je proces, za katerega si moramo vsi skupaj nenehno prizadevati.
Tanja Fajon, poslanka v Evropskem parlamentu in predsednica mreže za demokracijo pri Stranki evropskih socialistov (PES), je ob dnevu demokracije povedala:

»V zadnjih časih se demokracija sooča predvsem z dvema težavama: prva je nezaupanje ljudi v lastne politične sisteme in institucije, druga pa so vse pogostejši pojavi nacionalizma in nestrpnosti, v tesni povezavi z vladavino skrajnežev, tudi v nekaterih državah EU. Poleg tega se Evropska unija že nekaj let sooča s pojavom demokratičnega primanjkljaja.

V Evropskem parlamentu bomo v tem mandatu skrbi za demokracijo posvetili veliko pozornosti. Pravico demokratičnega nadzora bomo evropski poslanci lahko uporabili že na prvi preizkušnji - na zaslišanjih kandidatov za komisarje EU, ko bomo preverjali, ali so nominiranci tudi za državljane EU dejansko najboljša izbira. Nedavni zaskrbljujoči dogodki namreč nekatere kandidate postavljajo pod vprašaj, najbolj izpostavljen je madžarski. Od prihodnje Komisije pričakujem odločnejše delovanje za zaščito demokratičnih meril in ukrepanje v primeru kršitev. »

In kako sicer izboljšati stanje demokracije, tako v Sloveniji kot tudi v Uniji in svetu?

»Ne smemo pozabiti, da demokracija ni samoumevna. Zato ponovno poudarjam pomen kopenhagenskih kriterijev, ki zahtevajo stabilnost institucij, saj je to predpogoj za vladavino prava, spoštovanje človekovih pravic in pravic manjšin. Hkrati pa pozivam vse državljane k aktivnemu državljanstvu, k višji politični participaciji in sodelovanju pri sooblikovanju našega vsakdana, na lokalni, nacionalni ali evropski ravni. Brez aktivnega glasu ljudstva naša demokracija ne bo nikoli zdrava. Predvsem od mladih pričakujem večjo angažiranost. Internet in družabni mediji so omogočili nov način politične participacije, ki ga ne smemo zanemarjati, « je ocenila Tanja Fajon.

»Ne pozabimo, da so za demokracijo, prvič pod zastavami EU, ljudje v Ukrajini celo umirali. Zato si moramo zanjo vsak dan znova prizadevati vsi, še posebno odgovornost pa - v elementarnem pomenu 'demosa' - nosimo izvoljeni predstavniki,« je zaključila Fajonova.