glede korupcije, pranja denarja, vpletenosti politikov v finančne škandale, vloge bank. "Skrb vzbujajoča so tudi poročila o prodajanju državljanstev in spolitiziranost nekaterih javnih ustanov. Na vsa ta vprašanja od malteške vlade seveda zahtevamo ne le jasne, z dokazi podkrepljene odgovore, marveč tudi  hitre in odločne ukrepe. In tu si moramo biti enotni," je povedala poslanka.

A obenem opozorila tudi, da je govoriti, da je Malta nedelujoča pravna država, pretirano. "Dejstvo je, da se številne države v EU soočajo z oženjem prostora svobode medijev, govora, s korupcijo in vpletenostjo politikov v finančne škandale, mnoge kršijo tudi pravice manjšin, omejujejo dejavnosti civilne družbe in dostop do njihovega javnega financiranja, zmanjšujejo neodvisnost sodstva, ne sodelujejo v evropskih dogovorih ... Že samo na primeru Madžarske in Poljske, ki imata kar nekaj resnih sistemskih problemov v zagotavljanju temeljnih pravic, je jasno, da bi jih po tem merilu morali uvrstiti v nedelujoče pravne države,"  je poudarila Tanja Fajon.  

Poslanci bodo o sprejetem besedilu glasovali jutri. Govor poslanke je na voljo na povezavi.