"Predsednik Komisije Juncker je priznal, da je sedanji sistem davčne optimizacije multinacionalnih podjetij nepravičen in da je treba določiti celovit pravni okvir za pravično obdavčevanje podjetij v Evropi. To je tudi ena izmed zahtev Socialnih demokratov, ki se zavzemamo, da bi podjetja plačevala davke v državi, kjer ustvarjajo dobiček.
 
Zelo neodgovorno je ravnanje nekaterih največjih multinacionalnih podjetji, ki obratujejo v Evropi in se niso odzvala vabilu odbora TAXE. Odkrito neupoštevanje Evropskega parlamenta s strani podjetij, med njimi denimo Amazon, Facebook, Google, Ikea, Phillip Morris in McDonals, mora imeti določene posledice. Poslanci poslanci smo se zato zavzeli, da se njihovim predstavnikom in lobistom odvzame dovoljenje za dostop do Parlamenta, dokler se njihov odnos ne spremeni.
 
Evropska komisija mora biti bolj ambiciozna glede ukrepov za odpravo davčnih krivic. Ni več sprejemljivo, da so mala in srednje velika podjetja ter posamezni državljani obremenjeni z davkom, medtem ko multinacionalke plačujejo smešno majhne zneske.
 
Vedno znova pa se vračamo k osnovnemu izhodišče: potrebi po čim večji davčni preglednosti, kar pomeni natančno poročanje o ustvarjenih dobičkih po državah in jasno definicijo davčne oaze. S tem bomo preprečevali sodelovanje držav članic pri škodljivi davčni konkurenci, ko z zasebnimi davčnimi dogovori nelojalno znižujejo davčno osnovo sosednjim državam," je dejala Fajonova.
 
Vir fotografije: www.europarl.europa.eu