»Organiziran kriminal je ne le evropski, temveč svetovni fenomen in edino podjetje, ki ne pozna krize. Mafija je drogirala gospodarstvo,« je bila slikovita italijanska poslanka evropskega parlamenta Rita Borsellino, sicer znana protimafijska borba. Po njenem mnenju smo izgubili že veliko dragocenega časa, že tako težko situacijo pa gospodarsko-finančna kriza le še povečuje.
V nasprotju z Italijo je Troels Oerting, vodja  službe za operacije na Europolu, Dansko, od koder prihaja, označil za deželo, ki ima eno najnižjih stopenj korupcije in dokaj visoko družbeno moralo. »V Evropi pa je organizirani kriminal v porastu – infiltrira se v povsem običajna podjetja in je prisoten na vseh področjih – od odlaganja odpadkov do javnih naročil. Obraz organiziranega kriminala se v zadnjih letih spreminja, člani kriminalnih združb danes izgledajo kot povsem vsakdanji in legalni poslovneži. Njihovo gonilo je zgolj profit!«
Slovenska gosta, dr. Bojan Dobovšek, prodekan Fakultete za varnostne vede v Mariboru, in Bećir Kečanović, pomočnik direktorja Komisije za preprečevanje korupcije, sta spregovorila o resni težavi, ki jo ima na tem področju  Slovenija:  politični centri moči obvladujejo dobršen del družbe.
 »Slovenski organi pregona so uspešni pri pregonu klasičnih oziroma tradicionalnih oblik kriminalitete, neuspešni pa pri pregonu finančne in gospodarske kriminalitete,» je pojasnil  Kećanovič. »Problem je t.i. kriminal elit oziroma kriminal moči. Tovrstne oblike kriminala razkrivajo preiskovalni novinarji. Predstavniki civilne družbe bi od skorumpiranih predstavnikov elit morali zahtevati odstop s funkcije, saj zapor zanje navadno ni kazen. A se to ne zgodi – še vedno so izvoljeni!« je bil kritičen Dobovšek.
Razpravljalci so se strinjali, da je edina pot k preprečevanju organiziranega kriminala čim večja transparentnost, vzpostavitev odgovornosti in integritete ter vlaganje tako v evropske institucije, ki bi bile v sodelovanju z  državami članicami in upoštevaje njihove posebnosti sposobne učinkovitejše odkrivati in preganjati organizirani kriminal, kot v izgradnjo skupne evropske morale in etike, s katero bi bili zgled mlajšim generacijam.