Dragi poslanci in poslanke,

leta 2016 smo. Živimo v časih izjemnega razvoja. Zdi se, da so naše človekove pravice dobro zaščitene.

Toda z naraščajočo ksenofobijo in nacionalizmom lahko opazujemo porast še enega pojava - seksizma. Nenadoma se moramo ponovno pogovarjati o pravicah žensk, ki smo jih uzakonili že pred desetletji - kot je svobodno odločanje žensk o lastnem telesu. To se je zgodilo tudi v Sloveniji, čeprav to pravico ščiti ustava.

Gre za trend, ki je izredno zaskrbljujoč. Treba ga je prepoznati in ustaviti. Evropska unija je lahko uspešna le, če bomo branili pravice vseh prebivalcev - in ženske navsezadnje sestavljamo polovico.

Nasilje nad ženskami in nasilje v družini je grožnja številka ena blaginji žensk. Ogroža nas tako fizično kot psihično, prispeva k neenakosti spolov in za sabo pušča dolgoletne posledice.

Statistike dokazujejo, da ne ukrepamo dovolj. Vsaka tretja ženska po petnajstem letu je že bila žrtev nasilja. Lahko bi bila jaz, lahko bi bila ti.

Te hude kršitve pravic žensk moramo ustaviti. Nujno moramo narediti korak v smeri učinkovitejše obravnave  nasilja nad ženskami.

28 držav članic je Istanbulsko konvencijo že podpisalo, toda le polovica jih je sporazum tudi ratificirala - med njimi tudi Slovenija. Zdaj moramo ta proces pripeljati do konca in zagotoviti enako raven zaščite ženskam po vsej Evropski uniji.

Zato podpiram resolucijo in pozivam Komisijo, naj z direktivo uvede primerne ukrepe.