Na tokratnem poslanskem večeru je poslanka v Evropskem parlamentu mag. Tanja Fajon z gostjo Simono Habič iz Društva Integriteta - Transparency International Slovenia in drugimi razpravljala o javni percepciji korupcije ter o možnostih in orodjih za vzpostavitev transparentnosti in integritete v naši družbi.

Podatki Eurobarometra 2012 pravijo, da večina državljanov EU verjame, da je korupcija v njihovi državi resen problem. Dodatno nas je ta teden “presenetila” tudi raziskava Ernst&Younga, kjer so slovenski poslovneži, finančniki, revizorji in pravniki kar v 96 % ocenili, da je podkupovanje v Sloveniji zelo razširjeno.

Mag. Tanja Fajon je v uvodu še navedla, da EK ocenjuje letni strošek korupcije v EU na 120 milijard EUR, kar je približno en odstotek celotnega bruto domačega produkta (BDP) Evropske unije in skoraj toliko, kot znaša celoten skupni EU proračun. V Sloveniji se po ocenah protikorupcijske komisije (KPK) vrednost različnih oblik korupcije giblje med 1,5 do 2,5 odstotka BDP. Na globalni ravni korupcija predstavlja skoraj pet odstotkov svetovnega BDP.

Simona Habič iz Društva Integriteta - Transparency International Slovenia je večkrat poudarila pomembnost integritete vsakega posameznika, ter da se gradi od zgoraj navzdol, ter pomembnost vzgoje že pri otrokih.

Nataša Pirc Musar je dejala, da državni organi včasih ne spoštujejo prava, zakone pa največkrat pišejo “zunanji” – najeti - odvetniki, ki imajo svoje interese. Njeno priporočilo za naprej je bilo, da se zakonodaja ne bi smela sprejemati tako hitro, kot se in za primer navedla Švedsko, kjer na letni ravni sprejmejo le 30 zakonov. Počasnejši in premišljen zakonodajni postopek namreč omogoča manj napak in vključitev vseh deležnikov, ki jih zakon zadeva, v razpravo,

Stanje na področju korupcije in boja proti njej je torej na področju celotne EU, ne le v Sloveniji, vse prej kot zadovoljivo. Ob zaključku so se udeleženci strinjali, da morajo tako tvorci političnih odločitev kot državljani skupaj in javno nastopiti proti razmahu korupcije na vseh ravneh. Boj proti korupciji mora postati eden od prednostnih ciljev delovanja politike v Sloveniji – in širše – v Evropski uniji.