Tuji gosti iz Libanona, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške ter slovenski učitelji in pedagogi, predstavniki ministrstev, nevladnih organizacij in drugi so zjutraj z zanimanjem prisluhnili  osebni izkušnji Veronike Bartle, osnovnošolke iz Rusije, ki je predstavila primer dobre prakse integracije, ki jo izvajajo v OŠ Louisa Adamiča v Grosuplju. Učitelji so povedali, da izmenjave izkušenj še vedno primanjkuje in da so šole na zelo različnih ravneh, kar se tiče poučevanje otrok tujcev, kar je razvidno denimo že iz začetnega pristopa vodstva šol: neizkušeni najdejo in poudarijo predvsem probleme, šole z izkušnjami pa so že usmerjene v nadgrajevanje njihovega reševanja.

»Tujci, migranti, so vedno bili in vedno bodo med nami. Populistično širjenje strahu pred njimi se napaja predvsem v strahu domačinov pred izgubo socialne in ekonomske varnosti, zato je izobraževanje vseh in na vseh ravneh toliko bolj pomembno,« je v uvodni okrogli mizi, ki jo je moderiral dr. Primož Šterbenc, povedala Tanja Fajon, S&D/SD.        

»Vojna nastane izključno zaradi koristi neke skupine. Potrebujemo več transparentnosti, poguma, poštenosti in humanosti,« je dejal dr. Ali Tarabay z Mednarodne univerze v Libanonu, potem ko je orisal stanje v državi z največjim številom beguncev na prebivalca.

Sabina Stadler z Ministrstva za zunanje zadeve je poudarila, da se diplomati veliko pogovarjajo, da pa v Sloveniji čuti pomanjkanje razprave: »Začeti moramo zgodaj, pri otrocih, ki si preko socialnih medijev hitro iščejo informacije.«
Dr. Jernej Pikalo s Fakultete za družbene vede v Ljubljani pa je dodal, da vsak populizem potrebuje nekega nasprotnika. »Če ga ni, ga pa ustvari, saj je to vir njegovega preživetja, na ta način apelira na najnižja človeška čustva in krepi strah.«

V tem trenutku se udeleženci na pedagoških predstavitvah seznanjajo s primeri dobrih praks v slovenskih šolah, konferenca pa se bo zaključila s strokovnim panelom Spodbude in ideje za vključevanje migrantov v nacionalne izobraževalne sisteme pod vodstvom dr. Edvarda Kobala.

Celoten program s prispevki učiteljev je na voljo na spletni strani www.tanja-fajon.eu.
Izdali smo tudi knjižni dvojezični (slovenski in angleški) zbornik strokovnih prispevkov, ki z različnih perspektiv obravnavajo  vključevanje migrantov v izobraževanje držav gostiteljic, obogaten z osebnimi zgodbami predvsem beguncev v Libanonu.