"Komisija in Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike zelo resno obravnavata vsak primer za ugotavljanje korupcije in goljufije ter preučita vse trditve o takšnih domnevnih praksah, da se hitro ugotovi, ali so utemeljene. Evropskemu uradu za boj proti goljufijam sta ponudili polno sodelovanje pri preiskavi, ki je v teku," je v odgovoru v imenu komisije zapisal komisar Neven Mimica.

Poslanka Fajonova je na podlagi obvestila, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) uvedel preiskavo v Sloveniji v zvezi z Evropskim potrošniškim centrom (EPC) in novih dokazav o domnevnih nezakonitostih gostiteljske organizacije Evropsko komisijo med drugim vprašala, ali se je odločila za nadaljnje ukrepanje. Kot tudi, zakaj Agencija ni zavrnila prijave gostiteljske organizacije za leto 2012, če je vedela, da prijavitelj ni bil izbran in nominiran s strani države na pregleden način?
Komisija je potrdila, da OLAF preiskuje primer in navedla, da do zaključka preiskave ne more podati dodatnih pripomb. Dodala je, da bo ob upoštevanju tekoče preiskave in poglobljene analize primera, ki jo izvaja skupaj z Izvajalsko agencijo za zdravje in potrošnike, sprejela vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila popolno skladnost z ustreznimi finančnimi pravili.