Zjutraj ga bosta v Ljubljani sprejela predstavnika Ministrstva za infrastrukturo in prostor Bojan Babič, državni sekretar, in Žarko Pregelj, vodja Sektorja za pomorstvo.
Ob 11. uri bo imel v Kopru sestanek z vodstvom in člani  Sindikata pristaniških delavcev Slovenije - KS 90.
Po delovnem kosilu s predstavniki uprave in nadzornega sveta Luke Koper mu bodo predstavniki Luke Koper razkazali še pristanišče.
Knut Fleckenstein ((SPD/S&D) poslanec Nemčije v Evropskem parlamentu, član Odbora za promet in turizem) bo  - po dogovoru - na voljo predstavnikom medijev.


Evropski parlament je predvsem zaradi nestrinjanja glede samooskrbe in obsega dostopa do trga zavrnil prvi in drugi sveženj predlogov Evropske komisije za ureditev evropskih pristanišč, sedaj pa komisija pripravlja tretji predlog. V njem opredeljuje nekaj ključnih izzivov, med njimi potrebo po razvoju povezav z zaledjem (kar se že obravnava s politiko TEN-T), okvir upravljanja pristanišč, ki v mnogih primerih ni dovolj privlačen za vlagatelje, in konkurenčnost, ki je zaradi omejitev dostopa do trga šibka, kar lahko vodi v neučinkovitost pristaniških storitev.