Kako ob starajočem se prebivalstvu in nizki rodnosti v Evropi starejšim zagotoviti primeren dohodek, dostop do zdravstvenih in socialnih storitev, močna socialna omrežja ter priložnosti, da še naprej sodelujejo na trgu dela, ne da bi jih pri tem omejevala starost in hiter tehnološki razvoj?

Poslanka Tanja Fajon je opozorila, da se prebivalci Slovenije staramo hitreje od povprečja v EU, znižujejo se pokojnine, potreba po dolgotrajni oskrbi pa se močno povečuje. Izpostavila je osamljenost in odtujenost med starejšimi, zaradi česar je medgeneracijsko sodelovanje še toliko bolj pomembno: »Za aktivno, zdravo, brezskrbno in odgovorno staranje smo odgovorni vsi. Od tega, kako uspešno bomo vlagali v kompetence starejših, bo odvisno tudi, kako uspešna bo Slovenija pri črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada plus, ki bo v prihodnjem večletnem finančnem obdobju po letu 2020 prinesel nove priložnosti za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje.”

Evropska unija se zaradi vse daljše življenjske dobe, nizke stopnje rodnosti in upokojevanja baby-boom generacije srečuje z velikim demografskimi spremembami, ki so velik izziv za zdravstvene in socialne sisteme držav članic EU. V Evropski uniji je 19 odstotkov prebivalcev starejših od 65 let, do leta 2060 pa bo ta delež znašal 30 odstotkov. Število starejših od 80 let se bo več kot podvojilo.

Udeleženci so poudarili, da bo ob sedanjih ukrepih potrebnih še več sistemskih rešitev, ki bodo medgeneracijsko sodelovanje v prihodnje omogočale z usklajenim poseganjem na trg dela, področja izobraževanja, zdravstva, pokojnin, bivanja.

Pogovoru je sledilo druženje, kjer so se evropski poslanci in udeleženci festivala veliko pogovarjali tudi o pomenu Evropske unije in udeležbe na evropskih volitvah maja prihodnje leto.

Foto: Informacijska pisarna EP v Sloveniji