"Vsak med nami nosi odgovornost za spodbujanje, spoštovanje, razvijanje in zaščito človekovih pravic in dostojanstva vseh ljudi kjerkoli. Vse prevečkrat pozabimo, da so pravice naš skupni ideal in temelj, brez katerega mir, svoboda in pravičnost v svetu niso mogoči. Pravice pogosto dojemamo kot samoumevne in se jih zavemo šele v trenutku, ko jih izgubimo. A takrat je že prepozno!

Svetovna gospodarska in finančna kriza ne sme biti vzrok za kršitve in teptanje človekovih pravic. Nasprotno, prav v krizi smo ljudje še bolj ranljivi in uresničevanje pravic mora biti naše temeljno vodilo. Ne smemo dovoliti, da revščina v obup in stiske sili še več ljudi.

V Evropskem parlamentu smo odločeni braniti in spodbujati človekove pravice. Te vključujejo tudi pravico do hrane, vode, izobraževanja, primernega bivališča, zemlje, dostojnega dela, zdravja in socialne varnosti. Obsojam dejstvo, da se pravice od začetka krize v številnih državah zmanjšujejo. Vse hujša revščina je danes glavni dejavnik, ki ljudem preprečuje uresničevanje pravic, vključno z ekonomskimi in socialnimi pravicami ter digitalnimi svoboščinami. Naše vlade imajo dolžnost, da te vselej spoštujejo, kot tudi, da so pozorne na vse primere diskriminacije.

Ob jutrišnjem dnevu človekovih pravic bomo imeli v Evropskem parlamentu pomembno glasovanje, s katerim bomo lahko tudi poslanke in poslanci odločilno prispevali k spodbujanju človekovih pravic v Evropski uniji. Naš glas podpore poročilu Edite Estrela o spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah bo glas za človekove pravice, ki vsakomur zagotavljajo dostop do reproduktivnega zdravja, svobodnega odločanja o rojstvu otrok in oblikovanju družine, informacije in dostop do kontracepcije. To so pravice, ki bi morale biti zagotovljene vsem. Z močnim in naprednim glasom EP za spolno in reproduktivno zdravje in pravice bomo prispevali k enakosti med spoloma", je zaključila Fajonova.