Zelo jih je zanimala migrantska in begunska tematika in poleg splošnih vprašanj o situaciji v Siriji, Turčiji, varnosti ipd., so želeli tudi konkretne odgovore, kako bi lahko begunce bolje vključevali v družbo. Ni nenavadno, da jih je, tudi zaradi narodnostno mešanega okolja, v katerem živijo, zelo zanimalo, kakšen vpliv lahko imajo mediji na ustvarjanje splošne družbene klime. Poslanka jim je pojasnila, da morajo zaradi stanja, ki v medijih trenutno vlada in ki je zelo podrejeno ustvarjanju finančnega donosa, pri ustvarjanju svojih stališč preverjati različne vire informacij in se ne zanašati zgolj na twitter, FB ali zapise (anonimnih) avtorjev na spletu.  

Dijaki so razmišljali o Brexitu in njegovih posledicah na mlado generacijo, skrbelo jih je, ali lahko zaostreni pogoji na mejah ogrozijo obstoj EU in kakšne bodo posledice ameriških volitev za Evropsko unijo. Za konec so poslanko vprašali, ali se ji zdi poklic politika spoštovan. Povedala jim je, da je poklic žal izgubil veliko verodostojnosti, da nasprotno s prevladujočim prepričanjem niso »vsi politiki enaki«, da pa je delo politika zelo odvisno od aktivnosti državljanov, tudi mladih, ki lahko s svojo energijo in zanosom veliko doprinesejo k izboljšanju stanja v družbi.