Na podlagi poročila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o Izredni reviziji izvedbe javnih razpisov, objavljenih na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov ter Poročila Komisije za preprečevanje komisije je namreč moč sklepati, da je pri dodelitvi finančnih sredstev EU prišlo do zlorabe.

Urad za varstvo potošnikov je v letih 2007, 2008 in 2009 z izjavo o sofinanciranju projekta EPC vnaprej, brez pravne podlage, omogočil Zvezi potrošniškov Slovenije (ZPS) podpis pogodbe z Evropsko komisijo (EK) za naslednje leto, za katero ZPS sploh še ni bila izbrana za izvajalca projekta, in tako kar trikrat zapovrstjo povzročila konfliktno pravno situacijo, ko ima izvajalec projekta s strani EK že podpisano pogodbo o sofinanciranju, ministrstvo pa ga formalno še ni izbralo.
Poslanka je v pismu navedla vse pravne podlage, od Evropske komisije pa pričakuje odgovore: ali je Komisija o teh domnevnih nepravilnostih obveščena in ali jih preverja; katere ukrepe bo sprejela Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike, da v bodoče prepreči podobne nezakonitosti; katere postopke bo Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike sprožila zoper odgovorne zaradi nezakonitega delovanja?