Sama lahko ob tem rečem, kar sem povedala že ob odločitvi obeh držav, da o njunem sporu razsoja nekdo tretji: zavedati se moramo, da ima razsodba, ne glede na všečnost ali nevšečnost vsebine, temelje v mednarodnem pravu. Slovenija se je zavezala, da bo odločitev sodišča spoštovala, in seveda pričakujem, da bo to storila. Povem enako pa pričakujem tudi od Hrvaške, ki se je k spoštovanju razsodbe zavezala tudi v pristopni pogodbi za članstvo v Evropski uniji. Hrvaško nespoštovanje sodišča bi pomenilo nespoštovanje mednarodnega in evropskega prava, zato pričakujem, da se bodo v tem primeru ustrezno odzvale tudi institucije EU.

Po današnji razsodbi predvsem želim in upam na politično zrelost in umirjeno retoriko v duhu dobrososedskih odnosov in v dobrobit ljudi na obeh straneh meje. Slovenijo in Hrvaško čaka v prihodnosti še veliko izzivov, tako notranjih kot v Evropski uniji. Le-ta za utrditev svojega položaja potrebuje članice, ki spoštujejo temeljne vrednote demokracije, med katerimi je tudi spoštovanje dela in odločitev neodvisnih sodišč, in ki so v vseh situacijah sposobne sodelovanja.     

Arbitražno sodišče je ne glede na izid današnje razsodbe pravi način, ko spor med državami naraste do te mere, da se te na noben način ne morejo sporazumeti. Nedvomno bi ta mehanizem lahko pripomogel k reševanju še odprtih vprašanj meja med državami Zahodnega Balkana, ki si prizadevajo za članstvo v Uniji."