"Veseli me, da je v Uniji tudi deset let po potrditvi evropske perspektive regiji Zahodnega Balkana še vedno navzoča zavest, da mora združena Evropa postati realnost in da bo s širitvijo močnejša tudi v boju proti trenutni krizi. Dokaz uspeha širitvene politike sta članstvo Hrvaške in zgodovinski sporazum glede odnosov med Srbijo in Kosovom. Pozdravljam predlog Evropske komisije za dodelitev statusa kandidatke Albaniji in začetek pogajanj s Srbijo najpozneje januarja ter skorajšnja pogajanja o stabilizacijsko pridružitvenem sporazum s Kosovom. Upam, da bodo te spodbudne novice dala veter v jadra tudi preostalim državam v regiji na njihovi evropski poti," je ob objavi poročila dejala poslanka Tanja Fajon, članica zunanjepolitičnega odbora in delegacije za JV Evropo.

Poslanka sicer dodaja, da so potrebni odločnejši koraki pri reformah pravosodja in javne uprave, v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Veliko težav še vedno ostaja pri svobodi izražanja in pluralnosti medijev. Področja, na katerem morajo države vložiti več naporov, ostajajo zagotavljanje in varovanje pravic manjšin,  zlasti posameznih etničnih skupin ter pravic LGBT skupnosti. Nesprejemljivo je, da so te skupine tarče političnega obračunavanja, obenem pa žalostno, da so v Srbiji ponovno odpovedali Parado ponosa, v Črni Gori pa smo bili ob paradi priča nasilju.

"Upam, da bodo današnja pozitivna sporočila spodbuda političnim elitam v  Bosni in Hercegovini, ki zaradi notranjih političnih trenj ostaja država z najslabšimi ocenami. Skrajni čas je, da oblasti začnejo izpolnjevati zaveze in reforme, sicer državi grozi stagnacija in dodatna izguba milijonov evropskih sredstev. Srčno upam, da bo napredek v reševanju spora o imenu z Grčijo čim prej dosegla tudi Makedonija. Zahodni Balkan je del Evrope. Pripeljati regijo v Evropo in obratno je pot, da bomo v Evropi živeli bolje," je še dejala poslanka Fajonova.