“Schengen je danes v krizi. Njegova prihodnost je negotova zaradi migracij in zdravstvene krize. Vse več je mejnih kontrol, nespoštovanja pravil, medsebojno zaupanje prvih 25 let obstoja schengenskega območja je zamenjalo nezaupanje. Svoboda gibanja je ena od najbolj oprijemljivih koristi za državljane. Institucije Unije morajo sodelovati pri obrambi skupnega evropskega cilja. Ne morem sprejeti, da odločitve  - nekatere celo nezakonite  - posameznih držav članic o notranjih mejah uničujejo skupno dobro. Danes nadzor na notranjih mejah deluje kot politično stikalo, ki ga nacionalni politiki izvlečejo, ko menijo, da je to politično priročno,« je povedala poslanka Fajon. Ob tem je poudarila, da razprave o azilni politiki ne smejo posegati v reformo schengenskega območja. Države članice je pozvala, naj si prizadevajo za povrnitev zaupanja in solidarnosti.

»Pri načrtovanju prihodnje schengenske reforme moramo razmisliti o močnejši vlogi institucij Unije pri ohranjanju notranjih meja in bolje opredeliti, kaj zares pomenijo kontrole na notranjih mejah. Komisijo pozivam, naj s pooblastili, ki jih ima na podlagi pogodb, odpravi razmere, ki niso v skladu s Zakonikom o schengenskih mejah; predpogoj za kakršno koli razpravo o razpravi o reformi mora biti spoštovanje veljavnega zakona,« je dejala poslanka, ki obžaluje dejstvo, da pri reviziji Zakonika o schengenskih mejah glede nadzora na notranjih mejah zaradi blokade na Svetu že dve leti ni bil dosežen nikakršen napredek.

“Schengenski pravni red že vključuje veliko število ukrepov za upravljanje zunanjih meja in izravnalne ukrepe, ki nadomeščajo nadzor na notranjih mejah, hkrati pa ohranjajo visoko stopnjo varnosti, to so denimo okrepljeni policijski pregledi. Dosežen je bil tudi pomemben napredek pri okrepitvi mandata agencije Frontex, sprejetih je bilo več novih obsežnih informacijskih sistemov, kot sta vstopno-izstopni sistem in ETIAS. V naslednjih letih je treba te instrumente na naših mejah tudi pravočasno, pravilno in popolno izvajati,« je poudarila Tanja Fajon. Prisotne ministre, med njimi je bil tudi slovenski minister za notranje zadeve Aleš Hojs, je pozvala, naj tem izvedbenim procesom dodelijo popolno politično podporo. 

Tanja Fajon je posebej izpostavila mehanizem učinkovitejšega spremljanja in boljšega usklajevanja glede spoštovanja človekovih pravic pri izvajanju mejnega nadzora: ”Nenehna in zelo verodostojna poročila o uporabi nasilja in neupoštevanja pravil na zunanji meji so zaskrbljujoča. Takšna ravnanja so nesprejemljiva. Zagotoviti moramo, da se človekove pravice spoštujejo tudi na zunanji meji."

Povedala je tudi, da so stroški nadzora na notranjih mejah že vidni, da pa so politični stroški še veliko hujši: »Če nam ne bo uspelo obnoviti schengenske integritete, bo evropski projekt resno ogrožen. Načrt za obnovo je zato nujno potreben.»

Današnja in naslednje razprave bodo podlaga za pripravo nove strategije o schengnu, ki jo namerava komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson predstaviti sredi leta 2021.