"Glasovala sem za resolucijo, v kateri EP Evropsko komisijo poziva, naj odobri nadaljnjo uporabo glifosata za 7, namesto nadaljnjih 15 let, kot je predlagala Komisija, vendar samo za kmetijske namene.
Prvotni predlog resolucije, ki ga je kot poročevalec pripravil poslanec moje politične skupine S&D Pavel Poc, je bil sicer bolj ambiciozen, saj smo v njem od Komisije zahtevali, da ne podaljša roka za uporabo tega herbicida. A doseženi kompromis ocenjujem kot trenutno sprejemljiv, saj so v resolucijo vključene zelo konkretne zahteve po spremembah in predvsem omejitvi uporabe herbicida, ki bodo zaščitile potrošnike, ne da bi takoj posegle v kmetijsko panogo.
Poziv, da Evropska komisija zagotovi neodvisen pregled splošne toksičnosti glifosata, ter da Komisija in Evropska agencija za varnost hrane glede na javni interes takoj razkrijeta vse znanstvene dokaze, na katerih temelji pozitivna razvrstitev glifosata in predlagano podaljšanje njegove odobritve, sta pomembni varovalki pri nadaljnji usodi glifosata. Evropska komisija lahko namreč odobritev aktivne snovi v obdobju njene registracije prekliče, če se na podlagi novih dokazov ugotovi, da ta snov ne izpolnjuje več meril za odobritev.
Poudariti je treba, da izglasovano mnenje Parlamenta za Komisijo ni zavezujoče, vendar pa sem prepričana, da bo le-ta z zavedanjem, da je pod močnim drobnogledom poslancev in državljanov, upoštevala našo voljo in predlog temeljito spremenila, obenem pa naredila vse potrebne korake, ki bodo dokončno in enoznačno potrdili ali ovrgli sume o škodljivosti glifosata in s tem zapečatili njegovo usodo."