Spoštovani kolegi!

Vedno več Evropejcev je strah zaradi migrantske krize. Do 2 tisoč iskalcev azila dnevno vstopa v Unijo. Kaj bo, ko pride pomlad? Kakšen pristop želimo imeti do tranzitne poti po državah politično nestabilnega in gospodarsko ohromljenega Zahodnega Balkana, preko Slovenije in naprej? Od petih Hot spotov v Grčiji deluje le eden. Ne delujejo premeščanje in vračanje ljudi, akcijski načrt s Turčijo. Skrajni čas je, da te politike začnejo delovati. Tudi če konferenca v Ženevi prinese rešitev za Sirijo, ne moremo pričakovati, da se bo vojna končala čez noč.

Zadnje šokantno poročilo Europola ugotavlja, da ni jasno, kam je izginilo 10.000 otrok brez spremstva. Sled za polovico izmed njih se je izgubila v Italiji, vsaj za tisočimi na Švedskem. Ugibanja, kje in kako bi lahko mnogi končali, so grozljiva: v verigah trgovine z organi, spolnih sužnjev, preprodaji človeških življenj. Gre za otroke in potrebno je nemudoma ukrepati.

Večina Evropejcev verjame, da unija migrantske krize ne obvladuje. Niso številke problem. Govorimo o poldrugem milijonu beguncev v Uniji, ki ima 500 milijonov prebivalcev? Ni res, da tega ni mogoče obvladati. Ampak nekdo v institucijah mora prevzeti politično vodstvo! In vse države prepričati, da ne gre le za problem ene ali treh držav.

Ko je Slovenija vstopala v Schengen, je tako kot vrsta drugih držav ob tistem trenutku videla nov obraz Evrope. Evrope, ki se je odpirala na najbolj viden možen način. In zdaj se ta Evropa zapira na najbolj sramoten način. Ne dovolimo, da nam projekt združene, svobodne in varne Evrope spodleti na migrantski preizkušnji.