"Italija in Grčija bi morali skupaj pripraviti predlog za reševanje razmer z begunci, saj sami ob velikem valu beguncev in migrantov najbolje občutita neučinkovito oziroma prepočasno ukrepanje EU. Vrh ob 60. obletnici Unije marca prihodnje leto v Rimu je lahko simbolično prizorišče za predstavitev načrta, h kateremu bi se zavezale vse države EU, ki želijo pomagati pri reševanju razmer," meni poslanka Fajonova.

"Nujna je vzpostavitev delujočega skupnega evropskega azilnega sistema. Dublinski sistem, po katerem mora oseba za azil zaprositi v prvi EU državi vstopa, je treba nadomestiti z resničnim evropskim sistemom, ki bo temeljil na pošteni delitvi odgovornosti med državami članicami. V ta namen moramo bolje izkoristiti tudi sredstva iz proračuna EU. Pravica do azila je temeljna pravica. Ljudem, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, moramo omogočiti varne in pravne poti, na primer z uporabo humanitarnih vizumov, ki jim bodo omogočile varno pot do Evrope," je poslanka še poudarila v razpravi.

Konferenco je odprl predsednik Grčije Prokopios Pavlopoulos, med številnimi razpravljavci pa so med drugimi sodelovali posebni odposlanec EU za človekove pravice Stavros Lambrinidis, minister za imigracije Ioannis Mouzalas, župan Aten Giorgos Kaminis, nekdanja premiera Italije in Grčije Massimo D'Allema in Constantinos Simitis, poslanci grškega parlamenta, predstavniki mednarodnih človekoljubnih in nevladnih organizacij.