Spoštovani,

V sklepih vrha sta dva odstavka, namenjena migracijam. Dva odstavka.

Da, nujno je potrebno izvajati dogovor z Malte.

Izboljšati moramo predvsem humanitarne razmere v Libiji v tesnem sodelovanju z Mednarodno organiacijo za begunce in visokim komisariatom za begunce Združenih narodov.

Libija ne sme postati žep za begunce. Če tam izbruhne vojna, bomo priča novi humanitarni katastrofi. Nujno je sodelovanje s sosedami Libije, EU mora nadaljevati izgradnjo sheme za sodelovanje, za prostovoljna vračanja ljudi. In poglabljati sodelovanje s prioritetnimi afriškimi državami. Imamo pozitivne primere,  sodelovanje z Nigerijo. Naj bo zgled.

Naj v tem kontekstu omenim še Zahodni Balkan. Ne smemo pozabiti na države ob zahodno balkanski migrantski poti. Nadaljevati je potrebno na izgradnji zmogljivosti, krepiti regionalno sodelovanje. Unija mora biti ključna igralka pri vzdrževanju krhke politične stabilnosti na Zahodnem Balkanu. To je naša neposredna soseščina s številnimi izzivi. In zato je še toliko bolj pomembna pot vodje evropske diplomacije Federice Mogherini na Zahodni Balkan.