"Spoštovani.

Strinjam se, da potrebujemo boljše varovanje zunanjih meja Evropske unije. Tudi zato, ker je to ključno za varnejše delovanje schengenskega prostora in bolj učinkovito upravljanje z migracijami.

Podpiram aprilski neuradni dogovor med državami članicami o okrepitvi mandata Frontexa in bom danes glasovala za nova pravila, po katerih bomo do leta 2027 vzpostavili stalno 10-tisoč člansko enoto mejne in obalne straže ter strokovnjakov za vračanje.

Pomembno je, da države članice obdržijo glavno odgovornost za upravljanje svojih meja. A moja skrb še vedno ostaja, ali smo dovolj zavarovali temeljne pravice tistih posameznikov, ki jih bo Frontex vračal v tretje države. Socialisti in demokrati smo dosegli, da je za delovanje Frontexa v tretjih državah, kot so denimo zahodnobalkanske, nujno sklepati dodatne sporazume. V izogib kršitvam človekovih pravic.

Za konec pa vas vse še enkrat opominjam. Samo nova pravila na zunanjih mejah ne bodo ohranila svobode gibanja v Uniji, če jih ne bomo sprejeli tudi za schengen! Nedopustno je, da šest držav še vedno podaljšuje notranje nadzore na mejah, ustvarja lažni preplah, nezaupanje in gospodarsko škodo. Čas je, da Evropska komisija ukrepa!"

FOTO: https://www.dw.com