Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!
 
Evropejci so zaskrbljeni, begunci so v strahu in obupu. Prihajata zima in mraz. Sanje postajajo nočne more.
Od evropskih voditeljev pričakujemo konkretne ukrepe.
 
Zelo malo je govora o humanitarni zaščiti, veliko več se voditelji osredotočajo na krepitev zunanjih meja, graditev pametnih meja, politiko vračanja. Nujno je, da razvijamo politike vključevanja in se z vsemi napori borimo proti pojavom diskriminacije in nestrpnosti.
 
Premeščanje beguncev mora čim prej steči normalno. Potrebujemo operativne "hot spote" in temeljito revizijo Dublina! Ob polnem zagotavljanju humane in dostojne obravnave ljudi. Namesto 28 razdrobljenih potrebujemo eno samo resnično evropsko azilno politiko, ki ne bo temeljila na konceptu "pristojne države za obravnavo".
 
Solidarnost z državami zahodnega Balkana je izjemno pomembna. Evropske voditelje pozivam, naj preprečijo nadaljnje kršitve človekovih pravic na Madžarskem.
 
Samo demokratična, humana in solidarna Evropa bo močna in bo lahko vodila in sodelovala v naporih mednarodne skupnosti za končanje vojne in pregona v Siriji in sosednjih državah.
 
Beg v Evropo ni izbira, varno in dostojno življenje v svoji domovini pa si zasluži vsak kjerkoli.