Evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD) je ob razpravi poudarila:

"Ne vem, o kateri Evropi bodo jutri govorili voditelji v Bruslju, vendar srčno upam, da tudi o Evropi ljudi, ki so v stiskah, in ne le Evropi političnih elit, ki vodijo svojo agendo. Čas ugotavljanja, da je kriza resna, in za načrtovanje primernih ukrepov, je že zdavnaj minil. Zdaj lahko le še popravljamo napake in iščemo poti, ki bodo ranljivi evropski družbi dale nov zagon in nove usmeritve.  Na mizi se vedno nimamo dogovora o prihodnjem proračunu EU. Evropske vlade bodo morale poseči globlje v žepe, če bodo želele zagotoviti zadostne investicije v gospodarsko rast in delovna mesta. V prihodnjih tednih in mesecih potrebujemo konkretne rezultate, od dogovora o bančni uniji, premikov v znanosti in inovacijah, do tesnejšega povezovanja na področjih, ki so skupna za našo evropsko prihodnost.

Sramota je, da smo v Evropi pozabili na solidarnost, da je vse več Evropejcev na pragu revščine, da je vse več mladih brez možnosti zaposlitve. Ta trend moramo ustaviti. Nedopustno je tudi, da zapiramo vrata delavcem iz drugih držav, da Bolgarom in Romunom rečemo pojdite domov, potem ko od nas zahtevajo več pravic. Evropski voditelji imajo v sklepih vrha le odstavek, namenjen reševanju migracijskih problemov, s katerimi se sooča vsa Evropa. Bomo problem Lampeduse, trupel pred obalami Evrope, reševali z idejami prihodnje leto? Petnajst let po odločitvi voditeljev o skupni migracijski politike EU še vedno nimamo poguma in odločenosti, da bi z begunci ravnali človeško, da bi nezakonitim priseljencem omogočili enotne azilne postopke in državam, da si delijo bremena. Sramotno je, da Evropa, ki temelji na visokih normah in standardih zagotavljanja človekovih pravic, te tepta na svojih tleh pod pritiskom nezadovoljne javnosti in šibkim vodstvom vrste konzervativnih vlad, ki namesto jasne vizije o močni in napredni Evropi vodijo politiko populizma in protekcionizma domačih gospodarstev.

Upam, da bodo voditelji EU na vrhu v Bruslju pokazali odločenost reševati človeške probleme in stiske s konkretnimi ukrepi. V Evropskem parlamentu smo ta teden sprejeli sveženj predlogov za zaščito podatkov državljanov EU. Zdaj čakamo, kaj bo jutri storil Svet EU. Danes bomo s sprejetjem sklepnega poročila odbora CRIM v boju proti korupciji, organiziranemu kriminalu in pranju denarja našim vladam poslali tudi jasno sporočilo, da bodo le s tešnejšim sodelovanjem na policijskem in pravosodnem področju in odločenostjo lahko rešili krizo in preprečili odtekanje milijonov evrov naših državljanov na skrivne bančne račune in v davčne oaze v tujini, kot tudi bogatenje transnacionalnih kriminalnih združb na račun trgovine z ljudmi, organi, drogami in orožjem. Potrebujemo skupne evropske rešitve in potrebujemo jih zdaj."