Poslanka Fajon je v svojem nastopu povedala, da se razprava o državah Zahodnega Balkana v ameriškem senatu dogaja prav v času, ko se v teh državah odvijajo dogodki, ki so pomembni tako v luči evropskih integracij kot tudi širših socialno političnih okoliščin. Podala je oceno o napredku držav v zadnjem letu in ob tem jasno poudarila, kateri je najugodnejši scenarij za razvoj regije v bližnji prihodnosti. “Kljub gospodarski in socialni krizi v Evropi mora širitev ostati ena izmed prednostnih nalog Evropske unije! Balkanski politični mozaik je še vedno lomljiv, zlasti to velja za Bosno in Hercegovino. Mir in politična stabilnost Zahodnega Balkana nista le v interesu Evrope, temveč tudi Združenih držav Amerike. Vendar pa učinkovita politika do Zahodnega Balkana zahteva celovito razumevanje zgodovine balkanskih držav, kompleksne politične in gospodarske situacije, kot tudi vključenost lokalnih oblasti, nevladnih organizacij, strokovnjakov in seveda civilne družbe,” je dejala Fajonova.

Ameriška Komisija za varnost in sodelovanje v Evropi je bila ustanovljena leta 1976 in deluje kot neodvisna agencija ameriške vlade. Spremlja dogajanje v državah članicah Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), aktivna pa je predvsem na področju pokonfliktne obnove, demokratične tranzicije ter evropskih in evroatlantskih integracij. Od devetdesetih let prejšnjega stoletja se odbor zelo aktivno ukvarja z državami Zahodnega Balkana.

Vabilo Tanji Fajon, da spregovori pred komisijo, je pomembno priznanje za njena prizadevanja pri reformah regije in njenem približevanju evropskim integracijam.

Posnetek razprave si lahko ogledate, nastop Tanje Fajon je v drugem panelu od 1:11:00 dalje.