Skupaj s soporočevalcem, parlamentarnim kolegom iz Azerbejdžana, sta izpostavila izzive na področju medijev in se zavezala k nadaljevanju dialoga v naslednjih mesecih, pred jesenskim zasedanjem Vrha EU z Vzhodnim partnerstvom.

"Na mizi imamo vsebinsko uravnotežen osnutek poročila, ki se osredotoča na skupne izzive in ne izpostavlja konkretnih težav v posameznih državah. Tako v EU kot tudi v državah Vzhodnega partnerstva se soočamo s podobnimi pomanjkljivostmi v medijskem prostoru: nepopolna medijska zakonodaja, vprašanje transparentnosti lastništva medijskih hiš, nezadostna zaščita novinarjev, zlasti raziskovalnih, in neodvisnost medijev. Pomen pravice do svobodnega izražanja, popolnoma neodvisnih medijev in kakovostnega novinarstva za dobro delujočo in zdravo demokratično družbo, še posebej v za demokracijo težkih časih, je nedvomljiv.

Ne glede na razlike v stanju medijev v EU in državah Vzhodnega partnerstva je v trenutnih razmerah izjemno pomembno, da se s skupnimi močmi borimo proti naraščajočemu populizmu, sovražnemu govoru, 'alternativnim resnicam' in ostalim oblikam propagande. Le če premagamo poskuse, da se zaradi političnih interesov naše državljane zavaja in se v njih vzbuja strah, lahko govorimo o naprednih družbah, ki si jih naši državljani zaslužijo", je ob predstavitvi poročila poudarila Fajonova.