"Spoštovane kolegice in kolegi,

Kot ste obveščeni, je bil velik del Slovenije v nedavni vremenski ujmi dobesedno vkovan v led. Trenutno so številni kraji še vedno popolnoma poplavljeni.   

Škoda je neopisljiva, žled je milijonsko škodo povzročil tako v infrastrukturi kot v naravi, vse razsežnosti katastrofe se bodo v celoti pokazale šele čez čas. Slovenci smo sicer pokazali izjemno solidarnost v medsebojni pomoči prizadetim.

Slovenski evropski poslanci smo prejšnji teden pogajalsko ekipo Evropskega parlamenta že pozvali k čim prejšnjemu sprejetju nove ureditve dodeljevanja sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije. Slovenija je do sredstev nedvomno upravičena, saj je škoda samo v prvih nekaj dneh presegla mejo 300 milijonov evrov.

Nova ureditev uvaja tudi vnaprejšnja plačila, kar bi bilo za državo, ki potrebuje takojšnjo pomoč, bistvenega pomena. Upam, da bodo pogajanja čim prej končana in bo Slovenija lahko pomoč črpala že po novih pravilih.

Vladni postopki za zaprosilo za pomoč iz solidarnostnega sklada so že v teku, zato Komisijo pozivam, da prošnjo prednostno obravnava. 

Hvala vsem, ki ste do sedaj že pomagali."