"Po večmesečnem delu posebnega davčnega odbora evropski poslanci našim vladam jasno sporočamo, da morajo biti uravnotežene in pravične davčne politike sestavni del strukturnih reform vseh držav članic. Ne smemo dovoliti, da države članice omogočajo davčne prednosti multinacionalkam na račun majhnih in srednje velikih podjetij in davkoplačevalcev. Vlade nimajo več izgovorov za zavlačevanje. Agresivne davčne prakse in utaje davkov se morajo enkrat za vselej končati," je ob razpravi pred jutrišnjem sprejetjem končnega poročila odbora TAXE poudarila podpredsednica skupine Socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu Tanja Fajon (S&D/SD), sicer nadomestna članica odbora TAXE.

»Čas je, da postavimo ljudi pred interese kapitala in bank! Nezaslišano je, da so mala in srednje velika podjetja pogosto plačevala celo tristokrat večje davke kot velike multinacionalke. Nepravične davčne prakse so nemoralne, nelegalne in žaljive za vse tiste, ki davke pravično in redno plačujemo, obenem pa poglabljajo neenakost.

Podjetja morajo svoje davke od dobičkov plačati tam, kjer jih ustvarijo in o tem ustrezno poročati. Večja enotnost pravil glede določanja davčnih osnov, kodeks ravnanja in boljša zaščita prijaviteljev nepravilnosti ter določitev črnega seznama davčnih oaz so med ključnimi ukrepi odbora. Ta bo naslednjega pol leta  spremljal uveljavljanje priporočil v praksi in, če bo treba, tudi ustrezno ukrepal.

Delo odbora je bilo močno ovirano zaradi nesodelovanja držav članic. Tudi Slovenija je med zadnjimi in šele po tretjem opominu odgovorila na vprašalnik o davčnih praksah. Veliko odpora je bilo čutiti tudi s strani velikih podjetij, nazadnje sta povabilo k sodelovanju zavrnili dve: Fiat in Walmart. Poslanci do vrste dokumentov nismo imeli dostopa in upam, da se bo to v prihodnje spremenilo. Čas je, da davčno politiko enkrat za vselej naredimo resnično pošteno,« je povedala Fajonova.

V politični skupini smo pripravili tudi infografike: https://www.flickr.com/photos/socsanddems/albums/72157649739105109