»Ključen del doseženega dogovora sta dva glavna stebra sklada. Denar bo tako na eni strani namenjen učinkovitemu upravljanju z zakonitimi migracijami in skupno azilno politiko, na drugi strani pa financiranju vračanja ljudi, ki v EU nimajo pravice do mednarodne zaščite ali bivanja. Evropa s tem sporoča, da se zaveda ključnih izzivov in od njih ne beži,« dodaja poslanka.

»Na podlagi zahtev parlamenta bo vsaj 740 milijonov evrov sredstev, s katerimi upravlja Evropska komisija, namenjenih solidarnosti s tistimi članicami, ki se soočajo z največjimi migracijskimi pritiski. Vsaj 180 milijonov evrov sredstev pa bo po novem namenjenih lokalnim in regionalnim skupnostim za učinkovitejše vključevanje v družbo. Pogajalci parlamenta smo danes uspeli doseči več zmag, med drugim za povišanje nadomestila za preseljevanje in premeščanje beguncev, za katerega bodo države po novem prejele 10 000 evrov na osebo, če se za to prostovoljno odločijo. Ključno je, da bo prihodnja politika resnično temeljila na solidarnosti in delitvi bremen, a bodo države za to ustrezno finančno podprte. Prav tako pozdravljam okrepljene določbe glede spoštovanja temeljnih pravic, ki bodo morale vselej prevladati pri izvajanju projektov,« je povedala poslanka Fajon.

 Po napornih pogajanjih nam je vendarle uspelo zbližati stališča tudi glede upravljanja s skladom in večjega demokratičnega nadzora parlamenta nad sredstvi EU, prav tako bodo večjo pri pripravi in izvajanju projektov Evropske komisije večjo vlogo dobili predstavniki civilne družbe,« je zaključila poslanka in poročevalka Evropskega parlamenta.

Dogovor morajo sedaj najprej potrditi veleposlaniki držav članic na Svetu Evropske unije in ministri, nato pa še poslanci najprej na odboru LIBE in zatem na plenarnem zasedanju.